1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ20001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Τουρκοκρατία | Ελληνική Επανάσταση του 1821
 10. Καλύβια | Αίγινα | Κουβαράς
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 10 σελίδες
  • Πρωτότυπο