Πανεπιστημιακή εργασία Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Ενθυμήσεις εκ του χωρίου Καλύβια της Μεσογειακής Αττικής"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ20001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
 7. Ελληνικά
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Τουρκοκρατία | Επανάσταση του 1821
 11. Καλύβια | Αίγινα | Κουβαράς
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 10 σελίδες
  • Πρωτότυπο