1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ20002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Αυγούστου 1929
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Καλύβια
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Τουρκοκρατία | Ελληνική Επανάσταση του 1821
 12. Καλύβια | Αίγινα | Κουβαράς
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 10 σελίδες
  • Περιεχόμενο παρόμοιο με το τεκμήριο Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ20001

  • Πρωτότυπο