Πανεπιστημιακή εργασία Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Ιστορικά σημειώματα" [1929-08-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ20002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Κύριες Βιβλιογραφικές Πηγές για την Επανάσταση του 1821 στην Αττική
 7. Ελληνικά
 8. 20 Αυγούστου 1929
 9. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 10. Καλύβια
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Τουρκοκρατία | Επανάσταση του 1821
 13. Καλύβια | Αίγινα | Κουβαράς
 14. Χειρόγραφη
 15. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 16. 10 σελίδες
  • Περιεχόμενο παρόμοιο με το τεκμήριο Α1.Υ1.Σ2.Υ4.Φ20001

  • Πρωτότυπο