Γκίνη - Τσοφοπούλου, Ελένη [Συγγραφέας]. Εκκλησίες από την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο στην περιφέρεια των Καλυβίων Λαυρεωτικής

Early christian and byzantine churches in the area of Kalyvia, Attica (english)