Φωτογραφία Κάστρου Λάρισσας

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ6.Φ10034
 4. Εικόνα
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Άργος
 7. Επαγγελματικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία : 2 όψεις, Σφραγίδα Αρχαιολογικής Περιφέρειας
  • Πρωτότυπο