Μεταγραφή ποιήματος παλαιού χειρογράφου με τίτλο "Θλιβερά της κριτής θρινολογίματα"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ6.Φ20001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Γεράσιμος, II, Πατριάρχης Αλεξανδρέιας και πάσης Αφρικής (1625/33-1714)
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 10. Κρήτη
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 10 σελίδες
  • Πρωτότυπο