1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
  4. 06 Φεβρουαρίου 1882
  5. Αθήνα
  6. 21 Ιουνίου 1951
  7. Αθήνα
  8. Έλληνας
  9. Καθηγητής Πανεπιστημίου
  10. Αρχαιολογία
  11. Ελληνικά