Μελέτη Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιγραφική και επιγραφικές σπουδές στην Ελλάδα"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ2.Σ1.Υ2.Φ40001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Λατινικά | Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Ελλάδα
 10. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 63 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο