Φωτογραφία με παρέα που διασκεδάζει στο πανηγύρι του Αη-Γιώργη στον Κουβαρά

Photo of a party having fun ay St. George's festival in Kouvaras (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1969
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Κουβαράς
 7. Ράπτης, Σωτήριος
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.173
 9. Χορός
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)