Φωτογραφία με άντρα που πίνει νερό από πηγή

 1. Φυσικό τεκμήριο (Αρνητικό)
 2. Εικόνα
 3. Φωτογραφίες Οικογενειακού Αρχείου Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
 4. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. 6 x 9
 7. Οξική κυτταρίνη
 8. Διοπτική Kodak
 9. Υπαπαντή Κουβαρά
 10. Αρχειακά τεκμήρια
 11. 1930-1940
 12. Βρύση | Πηγή
 13. ασπρόμαυρο φίλμ PERUTZ 9
 14. Λιάπης, Γιώργος
 15. 7-12-2021
 16. Δωρεά
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
  • Πρωτότυπο
  • Φ.Α.Λ. 001