1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 2002
  3. Ελληνικά
  4. Εκκλησίες | Ακιδογραφήματα
  5. Μουζάκης, Στέλιος
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Βυζαντινή περίοδος (4ος-15ος αιώνας μ.Χ.) | Τουρκοκρατία
  8. Ανατολική Αττική | Καλύβια | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | Παιανία
  9. Άγιος Πέτρος Καλυβίων
  10. Χαράγματα (graffiti)
  11. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής