1. Έκδοση
  2. Ανάτυπο
  3. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι.
  4. Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου, Πέτρου Ι. Φιλίππου - Αγγέλου
  5. Αχαρνές: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 1989
  6. Αχαρνές
  7. Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  8. 22 σ. ; 24 εκ.
  9. σ.82-88