Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. (1920-2005) [Συγγραφέας]. Διαφορές μεταξύ των Αρβανιτών της Βόρειας και της ΝΑ. Αττικής

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. 1989
  4. Ελληνικά
  5. Αρβανίτες | Αρβανίτικη γλώσσα
  6. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. (1920-2005) | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....)
  7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  8. Αττική, Βόρεια | Ανατολική Αττική
  9. Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών [Διοργανωτής]. Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής