Α' Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής : πρακτικά: ανάτυπο - Αχαρνές: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 1989

  1. Έκδοση
  2. Ανάτυπο
  3. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. (1920-2005) | Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....)
  4. Γεωργίου Δ. Χατζησωτηρίου, Πέτρου Ι. Φιλίππου - Αγγέλου
  5. Αχαρνές: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 1989
  6. Αχαρνές
  7. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  8. 22 σ. ; 24 εκ.
  9. σ.82-88