1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Γεγονότα περιοχής Καλυβίων
 4. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
 5. 1953
 6. Πάνειο Όρος (Πανί)
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. Πάνειο Όρος (Πανί)
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 10. Κόλλιας, Δημήτρης
  • Στη φωτογραφία εμφανίζεται πλήθος κόσμου, μέρος των οποίων χορεύει. Στα δεξιά εμφανίζεται ομάδα μουσικών.