Κατάληψη Σερπετζέ (13 Νοεμβρίου 1821)

  1. Γεγονός
  2. Πολιορκία
  3. Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
  4. 13 Νοεμβρίου 1821
  5. Αθήνα
  6. Κτενάς, Παναγής (1796-1822) | Λέκκας, Μήτρος Ν. (1796-1828) | Λέκκας, Γεώργιος Ν. (1784-1825) | Κιουρκατιώτης, Αναγνώστης (17..;-1827)
  7. Ελληνικά
    • Στις 13 Νοεμβρίου 1821, οι επαναστάσες με αρχηγό τον Αθηναίο Παναγή Κτενά επιχειρούν έφοδο και καταλαμβάνουν το "Σερπετζε", (περιοχη Ηρώδειου), όπου βρισκόταν και το υδραγωγείο της Ακρόπολης. Αποτέλεσμα ήταν να στερήσουν από τους πολιορκημένους μια σημαντική πηγή ύδρευσης, γεγονός που δυσχέρανε πολύ τη θέση τους. Στις μάχες τραυματίστηκε ο Μήτρος Λέκκας.