Φωτογραφία από το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στο Πανί

Photo at the "Source of Life" festival in Mount Panion (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1937
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. Πάνειο Όρος (Πανί)
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής | Γιορτή Ζωοδόχου Πηγής
 9. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.158
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)