1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. 1989
  4. Ελληνικά
  5. Αττική, Βόρεια -- Ιστορία | Αττική, Βόρεια -- Λαογραφία
  6. Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  7. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
  8. 938.911
  9. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. [Συγγραφέας]. Διαφορές μεταξύ των Αρβανιτών της Βόρειας και της ΝΑ. Αττικής