Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών [Διοργανωτής]. Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Υλικό Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
  3. 1989
  4. Ελληνικά
  5. Αττική, Βόρεια -- Ιστορία | Αττική, Βόρεια -- Λαογραφία
  6. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  7. Βιβλιογραφικά έργα (Συλλογικά)
  8. 938.911
  9. Χατζησωτηρίου, Γεώργιος Δ. (1920-2005) [Συγγραφέας]. Διαφορές μεταξύ των Αρβανιτών της Βόρειας και της ΝΑ. Αττικής