1. Συλλογή
    • Οι εκπαιδευτικές δράσεις αφορούν δράσεις με Σχολεία και Εκπαιδευτικούς Φορείς του Δήμου Σαρωνικού. Σκοπός να αναδειχτεί η χρήση του Ψηφιακού Αποθετηρίου ως εργαλείο για την γνωριμία των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας γύρω από θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού.