Βρέθηκαν 228 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 8.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Οργανισμός Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 17/08/1913 - 29/11/2013 Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Δεύτερο Σώμα Στρατού.Ένατη Μεραρχία. Λόχος Στρατηγείου

Ιερά Μονή Λουκούς

Οργανισμός
Ημερομηνίες: 1889 - Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Γυμνάσιο Κορωπίου | Σχολαρχείο [Άλλο όνομα]

Χωροφυλακή Ίσαρη

Οργανισμός
Ημερομηνίες: 1872 - Όνομα σε άλλη γλώσσα: Deutsches Archäologisches Institut Athen [Γερμανική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1980 - 2010

Μονή Πρέβελη

Οργανισμός

Δήμος Ωρωπού

Οργανισμός

Δήμος Αθηναίων

Οργανισμός

Δήμος Παιανίας

Οργανισμός

Μονή Βροντησίου

Οργανισμός
Ημερομηνίες: 14ος αιώνας - Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη