Αλαγιάννης, Δημήτριος Κωνσταντίνου

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. 1858
  5. Μαρκόπουλο Μεσογαίας
  6. Καλύβια
  7. Καλύβια
  8. Αλαγιάννης, Δημήτριος Ι. | Αλαγιάννης, Μάριος Ι.
  9. Αλαγιάννης, Ιωάννης Δημητρίου | Αλαγιάννης, Χρήστος
  10. Αλαγιάννη, Μαρία