Κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο
Βρέθηκαν 1087 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 1087 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 37.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 01/01/1872 - 01/01/1945 Τόπος γέννησης: Χίος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη

Αδάμης, Αθανάσιος

Ακαδημαϊκός
Ημερομηνίες: 06/08/1879 - 22/01/1955 Τόπος γέννησης: Ρώμη Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 13/11/1850 - 02/09/1920 Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 01/01/1864 - 01/01/1928 Τόπος γέννησης: Αβδού Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1899 - 1962 Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 00/00/1908 - Τόπος γέννησης: Χίος
Ημερομηνίες: 01/01/1877 - 21/09/1938 Όνομα σε άλλη γλώσσα: Γκερόλα, Ιωσήφ [Ελληνική]
Ημερομηνίες: 11/03/1912 - 03/11/2007 Τόπος γέννησης: Παρίσι Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: - 02/1944