Βρέθηκαν 458 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 16.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 10/03/1938 -
Ημερομηνίες: 01/01/1798 - 23/10/1863 Τόπος γέννησης: Αθήνα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Pittakis, Kyriakos [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 10/08/1856 - 08/06/1918 Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Πέτρου, Αικατερίνη Ν. [Όνομα πριν το συζυγικό] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 01/01/1857 - 09/06/1934 Τόπος γέννησης: Ασένοβγκραντ Όνομα σε άλλη γλώσσα: Tsountas, Christos [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 01/01/1872 - 01/01/1945 Τόπος γέννησης: Χίος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 06/08/1879 - 22/01/1955 Τόπος γέννησης: Ρώμη Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Zeus [Αγγλική], Jupiter [Λατινική] Φανταστικός χαρακτήρας Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1966 -
Ημερομηνίες: 01/01/1903 - 04/12/1976 Τόπος γέννησης: Κωνσταντινούπολη Όνομα σε άλλη γλώσσα: Karantinos, Patroklos [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 01/01/1877 - 21/09/1938 Όνομα σε άλλη γλώσσα: Γκερόλα, Ιωσήφ [Ελληνική]