Κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο
Βρέθηκαν 1087 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 1087 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 37.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 12/1909 - 9/1944 Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Πέτρου, Χρίστος Ν. [Ελληνική], Mesogeitēs, Christos N. Petrou- [Αγγλική], Petru-Mesogeitēs, Christos N. [Αγγλική], Petrou, Christos N. [Αγγλική], Petru, Christos N [Αγγλική] Εναλλακτικό Όνομα: Πέτρου - Αναγνα, Χρίστος Ν. [Διαφορετική ορθογραφία] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1910 - 08/10/1978 Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Demetriou, Ioannes Sp. [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1956 - Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Filippou-Angelou, Petros I. [Αγγλική], Philippou-Angelou, Petros I. [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 15/4/1931 - 5/7/2020 Τόπος γέννησης: Καλύβια Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1944 - Τόπος γέννησης: Λακωνία Όνομα σε άλλη γλώσσα: Alexakis, Eleftherios P. [Αγγλική], Alexakēs, Eleutherios P. [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 18.. - 19.. Τόπος γέννησης: Καλύβια Όνομα σε άλλη γλώσσα: Ladas. Antonios Georg. (18..-19..) [Αγγλική] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1878 - 1936 Τόπος γέννησης: Σαλαμίνα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Phourikēs, Petros An. [Αγγλική], Fouríkīs, Pétros An. [Γαλλική], Phurikēs, Petros An. [Γερμανική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1917 - 1984 Τόπος γέννησης: Καβάλα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Lazaridēs, Dēmētrios [Αγγλική], Lazaridis, Dimitrios I. [Γαλλική]
Ημερομηνίες: 1922 - 2001 Τόπος γέννησης: Κορωπί Όνομα σε άλλη γλώσσα: Michael-Dedes, Maria [Αγγλική]

Saradi, Helen

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 00/00/17..; - 00/00/186.; Τόπος γέννησης: Αθήνα
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Striphtou-Vathē, Stamatina [Αγγλική] Εναλλακτικό Όνομα: Στριφτού - Βάθη, Ματούλα

Dellaporta, Aikaterini

Πρόσωπο

Ιφικράτης

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 06/02/1882 - 21/06/1951 Τόπος γέννησης: Αθήνα Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1913 - 1998 Όνομα σε άλλη γλώσσα: Gerontas, Dēmētrios Al. [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 00/00/1880 - 00/00/1958 Εναλλακτικό Όνομα: Πελεκίδης, Στρατής Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη

Κρητικός, Δ.

Πρόσωπο
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Kretikos, D. [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1757 - 24/06/1798 Τόπος γέννησης: Βελεστίνο Μαγνησίας Όνομα σε άλλη γλώσσα: Rigas Velestinlís [Αγγλική] Εναλλακτικό Όνομα: Ρήγας Φεραίος [Αποδιδόμενο όνομα]
Ημερομηνίες: 1863 - 24/02/1926 Τόπος γέννησης: Φιλιππούπολη Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη