Βρέθηκαν 458 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 16.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Πρόσωπο Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 00/00/1839 - 00/00/1924 Τόπος γέννησης: Σπέτσες Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 13/11/1850 - 02/09/1920 Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1879 - 1917 Τόπος γέννησης: Καλύβια

Γκίνη, Ελένη

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 1913 - 1990 Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 1919 - 2000
Ημερομηνίες: 1889 - 1966

Vanderpool, Eugene

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 1906 - 1989
Ημερομηνίες: 1915 - 1996