Βρέθηκαν 481 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 17.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: [ Φωτογραφία | Αρνητικό | Video | Ήχος ] Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of Kalivian soldiers during the Asia Minor campaign [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1921 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo taken at the yard of St. Michael's and St. Gabriel's county church on their Name Day [Αγγλική] Ημερομηνίες: 08-11-1937 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of Spyros I. Pietris at the front yard of Artemis Tsitsou estate, in "Tsitsena" area on St. Paraskevis day [Αγγλική] Ημερομηνίες: 26-07-1940 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of Demetrios Ghinis's coffee house (Mitso-Ghinis) [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1939 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of countrymen and women on their carts setting off for vintaging [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1934 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"

Φωτογραφία με τίτλο "Μαλίκ"

Φωτογραφία (ψηφιοποιημένο αρχείο)

Φωτογραφία ομάδας Γερμανών αεροπόρων της Λουφτβάφε

Φωτογραφία (ψηφιοποιημένο αρχείο)
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of a group of German aviators of "Luftwaffe" [Αγγλική] Ημερομηνίες: 10-1944 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"

Φωτογραφία από τον τρύγο

Φωτογραφία (ψηφιοποιημένο αρχείο)
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of vintage [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1935 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"

Φωτογραφία με τίτλο "Κολιανέτσι"

Φωτογραφία (ψηφιοποιημένο αρχείο)
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of Kalivian workmen and women at the Melissourgos Manor [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1935 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Photo of Ioannis Ghikas with his wife Vassiliki and their little son Vangelis [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1900 Συλλογή: Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"