Βρέθηκαν 762 αποτελέσματα (περιέχουν 118 Εκδόσεις και 1 τεκμήριο )
Βρέθηκαν 762 αποτελέσματα (περιέχουν 118 Εκδόσεις και 1 τεκμήριο ) , σύνολο σελίδων 26. Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Εναλλακτικό όνομα όρου: Πρώτη πολιορκία των Αθηνών | 1η πολιορκία της Ακρόπολης Ημερομηνίες: 25/04/1821 - 20/07/1821 Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Εναλλακτικό όνομα όρου: Μ΄άχη της Αθήνας Ημερομηνίες: 25/04/1821 [ή 7 Μαΐου 1821 (Νέο ημερολόγιο)] - 28/04/1821 Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Εναλλακτικό όνομα όρου: Μάχη στο Θήτι Κορωπίου Ημερομηνίες: 8/7/1826 Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Εναλλακτικό όνομα όρου: Άλωση της Ακρόπολης | 2η πολιορκία της Ακρόπολης Ημερομηνίες: 03/11/1821 - 09/06/1822 Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Ημερομηνίες: 24/04/1821 [ή 6 Μαΐου 1821 (Νέο ημερολόγιο)] Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Εναλλακτικό όνομα όρου: Παράδοση της Ακρόπολης | Απελευθέρωση των Αθηνών από τους Τούρκους Ημερομηνίες: 31/03/1833 Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Ημερομηνίες: 02/11/1821 [ή 4 Νοεμβρίου 1821] Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Ημερομηνίες: 18/11/1826 - 24/11/1826 Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821
Εναλλακτικό όνομα όρου: Σφαγή 400 Τούρκων της Αθήνας Ημερομηνίες: 28/06/1822 Συλλογή: Γεγονότα Επαναστατικής περιόδου 1821

Η Επανάσταση στην Αττική. Η συμβολή των χωριών της Αττικής στην Εθνεγερσία