Βρέθηκαν 2698 αποτελέσματα (περιέχουν 54 Εκδόσεις και 12 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 90.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 00/00/1875 - 13/11/1937 Τόπος γέννησης: Αθήνα Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 01/01/1907 - 01/01/1962 Τόπος γέννησης: Αθήνα
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Τίση Φανταστικός χαρακτήρας Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 08/04/1851 - 23/07/1919 Τόπος γέννησης: Κέρκυρα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Lambros, Spyridon [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 12/04/1871 - 29/01/1941 Τόπος γέννησης: Ιθάκη Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Προγιαννακόπουλος, Μάξιμος [Κοσμικό όνομα] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 06/01/1785 - 20/06/1860 Τόπος γέννησης: Κέρκυρα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Moustoxydis, Andreas [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 09/09/1881 - 16/01/1968 Τόπος γέννησης: Γεράκι Λακωνίας Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη

Συρμά, Ελένη

Πρόσωπο

Δέδε, Ελένη

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 01/01/1864 - 01/01/1928 Τόπος γέννησης: Αβδού Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1899 - 1980 Τόπος γέννησης: Κάιρο