Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 1821 Kalivia Library
Βρέθηκαν 3879 αποτελέσματα (περιέχουν 178 Εκδόσεις και 14 τεκμήρια )
Βρέθηκαν 3879 αποτελέσματα (περιέχουν 178 Εκδόσεις και 14 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 130.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 1922 - 2001 Τόπος γέννησης: Κορωπί Όνομα σε άλλη γλώσσα: Michael-Dedes, Maria [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 01/01/1861 - 01/01/1922 Τόπος γέννησης: Καλαμάτα Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1940 - Τόπος γέννησης: Πειραιάς Όνομα σε άλλη γλώσσα: Nezi̲s, Nikos [Αγγλική], Nezēs, Nikos [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 01/01/1798 - 09/05/1851
Εναλλακτικό Όνομα: Παπά Βούργαρις Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1832 - 1856