Βρέθηκαν 2289 αποτελέσματα (περιέχουν 53 Εκδόσεις και 11 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 77.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 1922 - 2001 Τόπος γέννησης: Κορωπί
Ημερομηνίες: 1899 - 1962 Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Τίση Φανταστικός χαρακτήρας Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Νταρίφας
Ημερομηνίες: 00/00/1876 - 00/00/1956 Τόπος γέννησης: Σύρος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 00/12/1862 - 25/07/1920 Τόπος γέννησης: Βιάννος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 00/00/1908 - Τόπος γέννησης: Χίος
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Κιτς-Απόστολος [Κοινόχρηστο ψευδώνυμο]

Ιατρίδης, Ε.

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 00/00/1875 - 13/11/1937 Τόπος γέννησης: Αθήνα Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Κριτσιδήμας, Γεώργιος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη