Βρέθηκαν 2698 αποτελέσματα (περιέχουν 54 Εκδόσεις και 12 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 90.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 1922 - 2001 Τόπος γέννησης: Κορωπί
Ημερομηνίες: 1633 [1625 ή 1633] - 1714 Τόπος γέννησης: Καλλονή Ηρακλείου Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Παλλάδας, Γεράσιμος [Κοσμικό όνομα] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Hermes [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 00/00/-385 [385 π. Χ.] - 00/00/-336 [336 π. Χ.] Όνομα σε άλλη γλώσσα: Philip II of Macedon [Αγγλική]
Ημερομηνίες: 1928 - 2021 Τόπος γέννησης: Μέγαρα

Σκλάβος, Πολ

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 00/00/1310 - 29/10/1399 Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Μπούας, Γκίνος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Τόπος γέννησης: Ηράκλειο
Ημερομηνίες: 1963 - Τόπος γέννησης: Καλύβια Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: - 02/1944