Βρέθηκαν 2698 αποτελέσματα (περιέχουν 54 Εκδόσεις και 12 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 90.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 1908 - 1991 Τόπος γέννησης: Χηλή
Τόπος γέννησης: Άγιες Παρασκιές Ηρακλείου Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Τροχαλάκης, Στέφανος [Πραγματικό όνομα] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1882 - 1965 Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 00/00/1848 - 00/00/1928 Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 30/01/1918 - Τόπος γέννησης: Άνδρος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Μπιτσής, Γ. Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη