Βρέθηκαν 2289 αποτελέσματα (περιέχουν 53 Εκδόσεις και 11 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 77.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 30/09/1852 - 21/02/1942 Τόπος γέννησης: Αθήνα Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Καμπούρογλους, Δημήτριος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1682 - Τόπος γέννησης: Πάνω Αρχάνες Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Κλάδος, Παύλος Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Πέτρου, Σοφία [Συζυγικό όνομα] Συλλογή: Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
Ημερομηνίες: 01/10/1890 - 22/05/1984 Τόπος γέννησης: Αλεξάνδρεια Όνομα που δε χρησιμοποιείται: Πεσματζόγλου, Γεώργιος Ι.
Ημερομηνίες: 1909 - 2003
Ημερομηνίες: 1907 - 1995 Τόπος γέννησης: Σαλαμίνα
Ημερομηνίες: 1906 - 1990 Τόπος γέννησης: Χανιά Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 10/03/1938 -