Βρέθηκαν 2698 αποτελέσματα (περιέχουν 54 Εκδόσεις και 12 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 90.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνίες: 00/00/1866 - 00/00/1955 Τόπος γέννησης: Αθήνα Όνομα σε άλλη γλώσσα: Philadelpheus, Alexander [Αγγλική] Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 1863 - 24/02/1926 Τόπος γέννησης: Φιλιππούπολη Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
Ημερομηνίες: 01/01/1905 - 07/12/1959 Τόπος γέννησης: Φιλιατρά Συλλογή: Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη

Γκίνη, Ελένη

Πρόσωπο